FRANS­KA RI­VI­E­RAN

Kan man ens lå­ta bli att äls­ka den frans­ka Ri­vi­e­ran? Än­da se­dan tu­ris­mens gry­ning på 1800-ta­let, då ri­ka brit­ter läm­na­de si­na reg­ni­ga vint­rar för att sö­ka sig till de palm­kläd­da strän­der­na och det mil­da kli­ma­tet, har söd­ra Frank­ri­ke ut­ö­vat sin loc­kel­se. Ä

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - Text: MATS ÖGREN WANGER

En re­segui­de med de bäs­ta tip­sen sprid­da över he­la frans­ka Ri­vi­e­ran, perfekt för den som se­mest­rar med bil el­ler vill gö­ra en ut­flykt från ex­em­pel­vis Nice el­ler Can­nes. Re­stau­rang­er­na, ho­tel­len, ut­flyk­ter­na, ak­ti­vi­te­ter­na, shop­ping­en och ba­rer­na du in­te får mis­sa.

Hit vill vi i som­mar – Les Roches Rou­ges.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.