SE NÅGON­TING PÅ RE­SAN

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

NU VILL VI in­te läng­re lig­ga still i en sol­stol på se­mestern – svens­kar­na blir allt mer ak­ti­va. I en ny un­der­sök­ning sä­ger sex av tio svens­kar att de vill rö­ra på sig och upp­le­va nå­got på re­san. Och då är det fak­tiskt in­te så dumt att se ordentligt. Det är nå­got som Swa­rov­ski Op­tik har ta­git fasta på och där­för lan­se­rar fö­re­ta­get nu en ki­ka­re som är så pass bra att proff­sen – det vill sä­ga få­gel­skå­dar­na och jä­gar­na – vill ha den, men så li­ten, lätt och be­hän­dig att den ska­par ha­be­gär även hos en van­lig re­se­när. En perfekt pryl att ha med sig på sa­fa­rin, vand­ring­en, bergs­top­pen, ut­sikts­tor­net, seg­lat­sen – you na­me it.

Swa­rov­ski Op­tik, CL Com­pa­ni­on 8X30 B och 10X30 B finns i fär­ger­na grön och antra­cit­grå. Ki­ka­ren är vat­ten­tät och väger

500 gram. Välj mel­lan tre oli­ka väs­kor. Pris från cir­ka 10 100 kro­nor. swa­rov­ski­op­tik.com

Få ut allt du kan av djur- och na­turupp­le­vel­sen på sa­fa­rin med en bra ki­ka­re.

Det är in­te ba­ra jä­ga­re och få­gel­skå­da­re som har nyt­ta av en or­dent­lig ki­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.