Stil­säk­rast på pla­net

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

DET KVALITETSNÖRDIGA, AMERIKANSKA väsk­mär­ket Tu­mi stor­sat­sar i Nor­den. Ny­li­gen öpp­na­des en flagg­skepps­bu­tik i Stock­holm, en stra­te­giskt vald plats ef­tersom fö­re­ta­get an­ser att svens­kar­na är ex­tremt kva­li­tets­med­vet­na och re­ser så myc­ket. Tu­mi är kanske mest känt för si­na mju­ka väs­kor, men nu lan­se­ras dess förs­ta lin­je i alu­mi­ni­um och vi lyf­ter på hat­ten – när Tu­mi gör nå­got så gör man det ordentligt. Väskse­ri­en 19 De­gree har ett okross­bart skal, vars yta har in­spi­re­rats av vat­ten­rö­rel­ser. Den nya lin­jen finns i fär­ger­na sil­ver, guld, matt­svart och blå. Går nå­got mot för­mo­dan sön­der på re­san kan du by­ta de­lar i vil­ken Tu­mi­bu­tik som helst i he­la världen ut­an man­ke­mang. Pris från cir­ka 8 300 kro­nor och upp­åt. Bir­ger Jarls­ga­tan 8, Stock­holm tu­mi.se

Mat­cha re­må­let med än­da­måls­en­ligt ba­gage. Nya alu­mi­ni­um­se­ri­en från Tu­mi slår det mesta i så­väl tå­lig­het som ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.