Raff­les öpp­nar i Wars­za­wa

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

RAFF­LES HOTELLGRUPP – KANSKE mest känt för sitt an­ri­ka ho­tell i Sing­a­po­re var­i­från drin­ken Sing­a­po­re Sling här­stam­mar – har va­rit myc­ket spar­sma­ka­de med att öpp­na verk­sam­he­ter i Eu­ro­pa. Än så länge finns ett i Pa­ris och ett i Istan­bul. Nu har man ny­li­gen öpp­nat sitt tredje eu­ro­pe­is­ka ho­tell och va­let har den­na gång fal­lit på Wars­za­wa. Raff­les Eu­ro­pejski Warsaw lig­ger i gam­la stan i den pols­ka hu­vud­sta­den och är för­stås en upp­vis­ning i yt­ters­ta ser­vice, klass och fi­ness. Dub­bel­rum från cir­ka 3 300 kro­nor per natt.

Kra­kowskie Pr­zed­mi­eS­cie 13, Wars­za­wa raff­les.com

När Raff­les öpp­nat sitt tredje ho­tell i Eu­ro­pa gör man det i Wars­za­wa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.