IN­TE UT­AN MITT WI­FI

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

SVENS­KAR­NA VILL MÅHÄNDA kopp­la av på se­mestern, men in­te kopp­la ner.

I en un­der­sök­ning ut­förd av Ebe­ach upp­ger 35 pro­cent av svens­kar­na att de vill ha till­gång till tråd­löst nät­verk kon­stant på se­mestern och 36 pro­cent sä­ger att de vill ha till­gång till wi­fi ibland. Yt­ter­li­ga­re 26 pro­cent vill ha till­gång till wi­fi, men fö­re­drar att in­te an­vän­da det. Ba­ra tre pro­cent sä­ger att de in­te vill ha till­gång till att sur­fa på nä­tet. De främs­ta an­led­ning­ar­na till se­mes­ter­surf visar sig va­ra fa­mil­jen där hem­ma, so­ci­a­la me­di­er och för att hitta rätt re­stau­rang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.