SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - GUIDE MALLORCA -

Mark­nad

Var­je dag finns det nå­gon by som har mark­nads­dag och bå­de Ar­ta och San­ta­nyí har fi­na mark­na­der med så­väl klä­der, kor­gar, smyc­ken som mat.

Se mer de­tal­je­rad in­fo på till ex­em­pel masmal­lor­ca.es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.