HO­TELL

RES Travel Magazine - - GUIDE ANDALUSIEN -

Fin­ca Bu­en­vino

Bed and bre­ak­fast med fem dub­bel­rum och två se­pa­ra­ta ”cot­ta­ges” med till­hö­ran­de ut­om­huspoo­ler som hyrs ut på vec­ko­ba­sis. Dub­bel­rum och fru­kost från cir­ka 1 200 kr, vil­la från cir­ka 5 000 kro­nor per vec­ka. fin­ca­bu­en­vino.com

Ha­ci­en­da de San Ra­fael

Lyx­igt ho­tell med lant­ligt lä­ge mel­lan Se­vil­la och Je­rez. Här finns el­va rum och tre svi­ter, re­stau­rang, pool och al­la tänk­ba­ra be­kväm­lig­he­ter, allt om­gi­vet av ro­gi­van­de träd­går­dar och oliv­od­ling­ar. Dub­bel­rum från cir­ka 2 000 kro­nor per natt. ha­ci­en­da­desan­ra­fael.com

La Do­nai­ra

Chic eko­retre­at om­gi­ven av ek­sko­gar och vin­od­ling­ar. Här finns åt­ta rum, pool, häst­stall och en stor bio­dy­na­misk köks­träd­gård. Plus en me­di­cinsk ört­od­ling, där gäs­ter­na får kom­po­ne­ra sitt eget ört­te var­je morgon.

All in­klu­si­ve från cir­ka 2 300 kro­nor per per­son och natt. la­do­nai­ra.co

Ho­tel Ho­spes Las Ca­sas del Rey de Bae­za

Fyr­stjär­nigt ho­tell med tak­pool, tra­di­tio­nell an­da­lu­sisk ar­ki­tek­tur och bra lä­ge i Gam­la stan i Se­vil­la. En bra bas för den som vill ut­fors­ka den an­da­lu­sis­ka hu­vud­sta­den. Dub­bel­rum från cir­ka 2 000 kro­nor per natt. ho­spes.com/en/ho­tel-bou­ti­que­ho­tel-lux­u­ry-spain-ho­spes-se­vil­le­bae­za

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.