MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - GUIDE ANDALUSIEN -

Ar­ri­e­ros

En av trak­tens bäs­ta re­stau­rang­er. Den lig­ger i Li­na­res de la Si­er­ra, en knapp mil från Fin­ca Bu­en­vino, och ser­ve­rar mo­der­na ver­sio­ner av lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ter. Be­lö­nad med en Bib Gour­mand, Gui­de Miche­lins ut­mär­kel­se till sär­skilt pris­vär­da re­stau­rang­er. Ar­ri­e­ros 2, Li­na­res de la Si­er­ra re­stau­ran­te­ar­ri­e­ros.com

El Rin­con­cil­lo

Se­vil­las älds­ta ta­pas­bar. Hit går man främst för att upp­le­va den uni­ka at­mo­sfä­ren, men kö­ket le­ve­re­rar ock­så flor­tunn pa­ta neg­ra, den lo­ka­la klas­si­kern spe­nat och kikär­ter samt and­ra smårät­ter.

Cal­le Ge­ro­na 40, Se­vil­la en.el­rin­con­cil­lo.es

Con­fe­te­ria Ru­fi­no

An­rikt kon­di­to­ri från 1875 med en rad blod­soc­ker­hö­jan­de, lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ter.

Cal­le Con­sti­tu­cion 3, Ara­ce­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.