SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - GUIDE IRLAND -

Gal­way Food Tours

She­e­na Dig­nam kan det mesta om Gal­way och allt om sta­dens mat­kul­tur. Ma­ti­ga be­sök i ost­bu­ti­ker, de­li­ka­tess­bu­ti­ker, ba­ge­ri­er, pu­bar och hos pralin­till­ver­ka­re vän­tar. gal­way­food­tours.com

Tång­bad

Tes­ta ett tång­bad på Voya Sea bat­hs i Strand­hill el­ler köp med en pac­ke tor­kad tång för att pro­va hem­ma. voya­se­aweed­bat­hs.com

Ir­lands högs­ta klip­por

Im­po­ne­ran­de Sli­e­ve Le­a­gue är ett vac­kert om­rå­de att vand­ra i ba­ra man hål­ler tung­an rätt i mun­nen, det är högt och sta­ket sak­nas. sli­e­ve­le­a­guec­liffs.ie

Djup­havs­fis­ke

Tes­ta fis­kelyc­kan på en tur med Do­ne­gal­fis­ka­ren Bri­an på Kily­begs Ang­ling. Han er­bju­der hel- el­ler halv­dags­fis­ke­tu­rer, lik­som sight­see­ing av Sli­e­ve Le­a­gue-klip­por­na från ha­vet. kil­ly­begs­ang­ling.com

Mer in­for­ma­tion thewil­dat­lan­ticway.com vi­si­ti­re­land.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.