BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - GUIDE IRLAND -

Sand­house Ho­tel

Ho­tel­let gick i kon­kurs un­der kri­sen 2009 men de an­ställ­da köp­te kon­kurs­bo­et och dri­ver i dag ho­tel­let som bli­vit ett myc­ket po­pu­lärt res­mål vid en av Ir­lands mest mag­ni­fi­ka strän­der. Rossnowlagh Be­ach, Do­ne­gal sand­house.ie

Lough Es­ke Cast­le

En vac­ker gam­mal slotts­ru­in har fått stå till tjänst som fa­sad till det först­klas­si­ga ho­tel­let Lough Es­ke Cast­le med ele­gant sa­go­stäm­ning mitt i Do­ne­gals ur­sko­gar.

Lough Es­ke, Do­ne­gal Town so­lisho­tels.com/loug­heskecast­le

Wild Ho­ney Inn

Gammel­dags pen­sio­nat med till­hö­ran­de gour­metre­stau­rang i byn Lis­doon­var­na. Knar­ri­ga golv i ny­in­red­da rum med pit­to­resk sa­long där ef­ter­mid­dags­te­et in­tas.

Kin­co­ra Rd, Rat­h­baun, Lis­doon­var­na wild­ho­ney­inn.com

Gl­en­lo Ab­bey

Mag­ni­fikt slotts­ho­tell med många vack­ra säll­skaps­rum och ge­mak, trev­lig lo­kal per­so­nal. Rum­men är sto­ra och frä­scha, säng­ar med säng- stol­par är all­tid trev­ligt. Kent­fi­eld, Bus­hy­park, Gal­way gl­en­lo­ab­bey­ho­tel.ie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.