MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - GUIDE REYKJAVIK -

Ko­par

Ko­par, som lig­ger i ett tur­kost båt­hus i Fish­pac­king district, ser­ve­rar så­väl kött som fisk med bravur och ut­an knus­sel. Mis­sa in­te krab­ban som är en spe­ci­a­li­tet på me­nyn – ät den som ka­ka el­ler sop­pa. Bå­da är utmärkta.

Geirs­ga­ta 3 ko­par­re­stau­rant.is

Gló

Ve­ge­ta­ri­a­ner­nas och de hälso­med­vet­nas fa­vo­rit i Reyk­ja­vik. Fräscht, gott och mät­tan­de – vi är ju på re­jä­la Is­land. Finns på fy­ra plat­ser i Reyk­ja­vik samt nu­me­ra även i Kö­pen­hamn. glo.is

Kol

My­sigt stäl­le nä­ra Hall­grímskirk­ja, den ståt­li­ga kyr­kan som är Is­land näs­ta högs­ta bygg­nad. Så­väl à la car­te som av­smak­nings­me­ny­er er­bjuds där skal­dju­ren stic­ker ut som de mest för­fö­ran­de och lam­met med blå­bärspo­len­ta som den ro­li­gas­te rät­ten. Plus för de goda – och många – drin­kar­na. Skóla­vörðustí­gur 40 kol­re­stau­rant.is

Dill

Här hit­tar du ett skan­di­na­viskt kök med lo­ka­la rå­va­ror som haf­fat Is­lands en­da Miche­lin­stjär­na. Välj av­smak­nings­me­nyn och öpp­na plån­bo­ken med ett le­en­de. Ett mäk­ta po­pu­lärt stäl­le – se till att bo­ka bord i god tid. Hver­fis­ga­ta 12 dill­re­stau­rant.is

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.