SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - PARIS JUST NU… -

Mo­dern se­värd­het LAFAYETTE ANTICIPATIONS

Konst­cen­ter från grun­dar­na av lyx­va­ru­hu­set Ga­le­rie Lafayette. Lafayette Anticipations hu­se­rar i en in­dust­ri­ell bygg­nad i Ma­ra­is och sär­skil­jer sig från and­ra gal­le­ri­er och in­sti­tu­tio­ner med sitt fokus på att för­e­na oli­ka konst­när­li­ga di­sci­pli­ner från sam­ti­da de­sig­ners, mo­deska­pa­re, konst­nä­rer och folk från and­ra kre­a­ti­va sfä­rer. Gra­tis in­trä­de un­der 18 år, 8 eu­ro för övri­ga.

9 Rue du Plât­re la­fay­et­te­an­ti­ci­pa­tions.com

Som­ma­rens bäs­ta häng L’AÉROSOL

Ur­ban djung­el och pa­ra­dis för graf­fit­tiäls­ka­re. Väg­gar och golv är dränk­ta i färg och bland dess 7 000 kvadrat­me­ter finns skejtram­per och ett mu­se­um helt tilläg­nat ga­tu­konst med verk av gi­gan­ter som Banksy, She­pard Fai­rey och In­va­der. Lo­ka­len var pla­ne­rad att ri­vas i bör­jan av året för att ge plats åt ny­byg­ge men står lyck­ligt­vis fort­fa­ran­de kvar. Spa­na in det in­nan det är för sent.

54 Rue de l’Évan­gi­le lae­ro­sol.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.