MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - LONDON JUST NU… -

Pris­värt i cen­tra­la Lon­don THE GOOD EGG

Att hitta en fräsch och pris­värd lunch el­ler mid­dag i cen­tra­la Lon­don är in­te all­tid det lät­tas­te. Tur då att Sto­ke Newing­ton­re­stau­rang­en The Good Egg har öpp­nat en fi­li­al i Kingly Court vid Car­na­by Stre­et. The Good Eggs me­ny är in­spi­re­rad av ju­dis­ka de­lis och mat från mel­la­nöstern och är otro­ligt god – min fa­vo­rit är de­ras Je­ru­sa­lem Bre­ak­fast, en perfekt bland­ning av fle­ra små rät­ter. Me­nyn har myc­ket fisk och grön­sa­ker och det är ett bra stäl­le för ve­ge­ta­ri­a­ner. Ne­ders­ta vå­ning­en, Kingly Court Kingly Stre­et, So­ho the­goodegg.co

Fa­vo­rit­stäl­le för en hel­glunch

MALTBY STRE­ET MARKET

Pyt­te­li­ten men su­per­trev­lig mat­mark­nad i Ber­mondsey i söd­ra Lon­don med mäng­der av mat från he­la världen att väl­ja på. Dess­utom lig­ger fle­ra trev­li­ga små­re­stau­rang­er och ba­rer pre­cis i slu­tet av mark­na­den om man kän­ner för att sit­ta ner ett tag. Of­ta myc­ket folk, men ett väl­digt my­sigt stäl­le att be­sö­ka för en hel­glunch. Öp­pet på lör­da­gar och sön­da­gar.

Ro­pe­walk, Ber­mondsey maltby.st

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.