HO­TELL

RES Travel Magazine - - LONDON JUST NU… -

Snygg in­red­ning och bra lä­ge CI­TI­ZENM BANK­SI­DE

Pre­cis sö­der om flo­den lig­ger det här fi­na ho­tel­let, med en stor, snygg lob­by full av konst­verk och ro­li­ga in­red­nings­de­tal­jer. Det är ett an­norlun­da kon­cept – till ex­em­pel har de in­te en van­lig ho­tell­re­stau­rang, ut­an en kan­tin där man ser­ve­rar sig själv. Allt i ho­tell­rum­men styrs från en skärm vid säng­en och man kan se film gra­tis i rum­men. Ci­ti­zenM Bank­si­de lig­ger på pro­me­na­dav­stånd från Ta­te Mo­dern. Dub­bel­rum kos­tar från cir­ka 1 400 kro­nor per natt, ett rik­tigt bra pris för ett här­ligt ho­tell i cent­rum.

20 La­ving­ton Stre­et, Sout­h­wark ci­ti­zenm.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.