… BU­TIK

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

– Jag äls­kar sa­lu­hal­lar! Jag för­sö­ker all­tid ge­na ige­nom dem om jag är ute och går. Det spe­lar ing­en roll i vil­ken världs­del el­ler i vil­ket land jag be­fin­ner mig. Dof­ter­na, fär­ger­na och pul­sen är all­tid där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.