Afri­ka

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

Läng­tar du ef­ter det ul­ti­ma­ta af­ri­kans­ka även­ty­ret? So­va un­der bar him­mel på ett buss­tak, åka på sa­fa­ri, kän­na var­ma vin­dar och sval­kan­de bad på Zan­zi­bars vi­ta strän­der? På vår klas­sis­ka Afri­ka­re­sa kan du stif­ta be­kant­skap med allt från vit­haj och ping­vi­ner till vilda le­jon och ele­fan­ter. Vi mö­ter lo­kal­be­folk­ning­en längs re­san och du kan bå­de få vän­ner för li­vet och pro­va ad­re­nal­instin­na även­tyr som bun­gyjump vid Victo­ri­a­fal­len el­ler fall­skärms­hopp­ning över na­mi­bis­ka ök­nen.

Syd­af­ri­ka– Kenya

Via Na­mi­bia, Bots­wa­na, Zim­babwe, Zam­bia, Ma­lawi & Tan­za­nia (Zan­zi­bar).

5 nov 2018, 8,5 vec­kor, 39 900:13 jan 2019, 8,5 vec­kor, 39 900:5 nov 2019, 8,5 vec­kor, 39 900:Re­san kan de­las.

Kenya– Syd­af­ri­ka

Via Tan­za­nia (Zan­zi­bar), Ma­lawi, Zam­bia, Zim­babwe, Bots­wa­na & Na­mi­bia.

13 jan 2019, 8,5 vec­kor, 39 900:Re­san kan de­las. Höjd­punk­ter: • Vit­hajs­dyk • Victo­ri­a­fal­len • Zan­zi­bar

• Sa­fa­ri

• Värl­dens älds­ta öken • Kapsta­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.