Afri­ka

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

Om sto­ra vilda djur är din dröm kanske de dim­hölj­da ber­gens go­ril­lor i Rwan­da loc­kar? Vi har af­ri­kans­ka även­tyr bå­de med och ut­an ro­sa buss men vilda djur, även­tyr och spän­nan­de mö­ten in­går på al­la re­sor.

Bergs­go­ril­lor i Rwan­da & Ugan­da

4 ju­li 2018, 18 da­gar, 31 800:20 dec 2018, 18 da­gar, 32 800:7 jan 2019, 18 da­gar, 32 800:4 jul 2019, 18 da­gar, 32 800:20 dec 2019, 18 da­gar, 32 800:-

Bergs­go­ril­lor, Sa­fa­ri & Zan­zi­bar

Rwan­da, Ugan­da, Kenya, Tan­za­nia & Zan­zi­bar.

4 ju­li 2018, 5 vec­kor, 47 800:8 jan 2019, 5 vec­kor, 48 800:4 jul 2019, 5 vec­kor, 47 800:-

Sa­fa­ri & Zan­zi­bar

Kenya & Tan­za­nia.

21 ju­li 2018, 18 da­gar, 27 900:18 dec 2018, 19 da­gar, 27 900:24 jan 2019, 19 da­gar, 27 900:-

Lilla sa­fa­rire­san

Kenya & Zan­zi­bar.

17 april 2019, 11 da­gar, 22 900:Påskre­sa.

Tom­tens julsa­fa­ri

Kenya, Tan­za­nia & Zan­zi­bar. 22 dec 2018, 15 da­gar, 27 900:Ho­tell­bo­en­de, ej ro­sa buss.

Lilla bergs­go­ril­la­re­san

Rwan­da.

4 jul 2018, 10 da­gar, 25 900:20 dec 2018, 10 da­gar, 25 900:7 jan 2019, 10 da­gar, 25 900:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.