50+ re­sor

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

Visst blir goda vi­ner bätt­re med åren? Att re­sa och upp­le­va även­tyr till­sam­mans har ing­en ål­ders­gräns. Men ibland är det ju skönt att um­gås med män­ni­skor som har mer livs­er­fa­ren­het än and­ra. Sam­ma även­tyr som på al­la and­ra re­sor, li­ka ro­ligt men möj­li­gen aning­en bätt­re – så be­skrivs 50+ re­sor­na.

Mex­i­ko–Pa­na­ma 50+

Via Be­li­ze, Gu­a­te­ma­la, Hon­du­ras, El Sal­va­dor, Ni­ca­ra­gua & Costa Rica.

23 feb 2019, 35 da­gar, 41 900:Till­val Kuba:

16 feb, 8 da­gar, 14 900:-

In­do­ki­na 50+

Vi­et­nam, Kam­bod­ja, La­os & Thai­land.

27 nov 2018, 6 vec­kor, 37 900:27 nov 2019, 6 vec­kor, 37 900:Till­val: Bur­ma 9 da­gar, 15 000:Till­val: Bur­ma & Thai­land 15 da­gar, 20 900:-

Syd­af­ri­ka & Na­mi­bia 50+

14 okt 2018, 3 vec­kor, 30 900:-

Syd­cen­tral­af­ri­ka 50+

Zim­babwe, Syd­af­ri­ka, Swa­zi­land & Le­sot­ho.

10 okt 2019, 32 da­gar, 31 900:-

Pe­ru runt 50+

24 okt 2018, 25 da­gar, 27 900:24 okt 2019, 25 da­gar, 27 900:-

Ny­års­sa­fa­ri & Zan­zi­bar 50+

Kenya, Tan­za­nia & Zan­zi­bar. 28 dec 2018, 19 da­gar, 27 900:28 dec 2019, 19 da­gar, 27 900:-

Run­d­re­sa i Sri Lan­ka 50+

20 okt 2018, 17 da­gar, 25 900:19 okt 2019, 17 da­gar, 25 900:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.