Ak­ti­va re­sor

Ibland mås­te man ut­ma­na sig själv, för att kän­na att man le­ver.

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

Har du svårt att slapp­na av trots att du är le­dig? Inga pro­blem, du är in­te en­sam. Vi har fle­ra re­sor där du i gott säll­skap får sli­ta på cy­kel­pe­da­ler­na, kän­na blod­smak i mun­nen och läng­ta ef­ter skav­sår. I ba­ga­get med­föl­jer även vy­kortsvack­ra vy­er och sa­liv­kitt­lan­de sma­kupp­le­vel­ser.

Vand­ring till Sil­jan

18 aug 2018, 2 da­gar, 950:- Bra pro­va-på-re­sa.

Jul & ny­år med vand­ring i Sri Lan­ka

19 dec 2018, 18 da­gar, 31 900:19 dec 2019, 18 da­gar, 31 900:-

Vand­ring till Keb­ne­ka­i­se

20 ju­li 2018, 10 da­gar, 11 900:19 ju­li 2019, 10 da­gar, 11 900:-

NYHET! Vand­ring till La­dakh (In­dis­ka Hi­ma­laya)

3 sept 2018, 17 da­gar, 23 900:3 sept 2019, 17 da­gar, 23 900:-

Vand­ring i Ne­pal

7 nov 2018, 11 da­gar, 16 900:6 nov 2019, 12 da­gar, 18 900:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.