MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - GUIDE IRLAND -

Eith­na’s by the Sea

Skal­djurs­re­stau­rang med vac­kert må­lad fa­sad och hem­ma-hos­käns­la i fis­ke­byn Mul­lagh­mo­re. Har­bour Vi­ew Apart­ments, Mul­lagh­mo­re eithnas­re­stau­rant.com

Trá Bán

Re­stau­rang­en lig­ger i Strand­hills na­tur­skö­na hamn och fo­ku­se­rar på mat av in­ter­na­tio­nell klass med lo­ka­la rå­va­ror.

Strand­hills hamn tra­bans­ligo.ie

Tigh Ne­ach­tain

I Gal­way finns fle­ra char­mi­ga snug bars med små tra­di­tio­nel­la bås. Tigh Ne­ach­tans är en av de älds­ta.

17 Cross Stre­et, Gal­way tigh­ne­ach­tain.com

Oscars Se­a­food Bist­ro

Pris­vin­nan­de fisk- och skal­djurs­re­stau­rang i cen­tra­la Gal­way. Do­mi­nick Stre­et Lo­wer, Gal­way oscars­se­a­food­bist­ro.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.