5x Ba­rer

RES Travel Magazine - - GUIDE: FRANSKA RIVIERAN -

1. LE COMP­TO­IR CEN­TRAL ÉLÉCTRI­QUE

Le Comp­to­ir Cen­tral Electri­que är upp­skat­tat för sin eklek­tis­ka in­red­ning, och har öp­pet från fru­kost till sent på nat­ten. Det lig­ger vid Pla­ce de Pins, vid si­dan om de van­li­gas­te tu­rist­strå­ken. Här ming­lar man med Ni­ce­bor­na själ­va. Bra ut­bud av vin- och öl­sor­ter. Man har of­ta te­ma­kväl­lar med till ex­em­pel sal­sa el­ler dj:s. 10 Rue Bo­na­par­te, Nice

2. LE CLUB 55

På vack­ra Plage de Pam­pe­lon­ne loc­kar Le Club 55, ett mås­te se­dan 1955. Här kan du spa­na ef­ter kän­di­sar sam­ti­digt som du avnju­ter hu­sets rosé, en fräsch grön­sakstall­rik med kro­närt­skoc­ka, me­lon och par­ma­skin­ka samt en syn­dig smult­ron­tår­ta. Se­na sitt­ning­en kloc­kan 16 är bäst för de­ras mytomspun­na par­tylun­cher – bo­ka bord. 43 Bou­le­vard Patch, Saint Tro­pez club55.fr

3. PALM BE­ACH CLUB

Längst ute på ud­den, där vatt­net är kri­stall­klart och re­na­re än in­ne i buk­ten, lig­ger Palm Be­ach. Perfekt strand­klubb dag­tid där so­lan­det och ba­dan­det över­går till bar­häng med dj:s och par­ty ef­ter kloc­kan 17. Pla­ce Frank­lin Roo­se­velt, Can­nes palm­be­ach.fr

4. LE HIGH CLUB

Stor natt­klubb med tre dans­golv för den som vill fes­ta he­la nat­ten till de frans­ka och in­ter­na­tio­nel­la dj-stjär­nor­nas house och te­ch­no. Om man fö­re­drar di­sco finns Stu­dio 47 med ål­ders­gräns på 25. Öp­pet från 23.45 till 06.00 fre­dag, lör­dag och sön­dag. Oli­ka te­man, som till ex­em­pel sal­sa, så kol­la hem­si­dan för in­for­ma­tion om vad som hän­der. 45/47 Pro­me­na­de des Ang­lais, Nice hig­h­club.fr

5. LE RELAIS BAR

Le­gen­da­ris­ka lyx­ho­tel­let La Ne­gre­sco i svuls­tig Bel­le Épo­que-stil har en fram­stå­en­de mo­dern konst­sam­ling med bland an­nat Ni­ki de Saint Phal­les skulp­tu­rer. I ho­tel­lets klas­sis­ka bar, helt i val­nöt och med 1600-tals go­be­läng­er, er­bjuds mat, goda vi­ner och li­ve­jazz el­ler la­tin­mu­sik var­je kväll ut­an en­tré­av­gift. Man be­hö­ver in­te va­ra gäst på ho­tel­let för att kom­ma in på ba­ren el­ler se kons­ten. 37 Pro­me­na­de des Ang­lais, Nice ho­tel-ne­gre­sco-nice.com

Sto­lar­na är ef­ter­trak­ta­de på Le Comp­to­ir Cen­tral Éléctri­que.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.