Lang­ley Re­sort Na­po­le­on Bo­na­par­te

RES Travel Magazine - - IN­NE­HÅLL -

På lis­tan över Frank­ri­kes kul­tur­arv fin­ner du det ro­sa slot­tet Na­polèon Bo­na­par­te. Med ut­sikt över ha­vet och mitt i det ge­nu­i­na kust­sam­häl­let Ile Rous­se blir det­ta ett per­fekt ut­gångs­lä­gen för en ak­tiv och sam­ti­digt av­kopp­lan­de se­mes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.