KAJ­SA GÖRANSSON

RES Travel Magazine - - MEDARBETARE OCH LEDARE -

Fri­lans­fo­to­graf från Eskilstu­na som fö­re­drar att re­sa i na­tur­skö­na land­skap fram­för pul­se­ran­de stor­stä­der. Un­der de se­nas­te åren har res­da­gar­na va­rit fler än hem­ma­vis­tel­ser­na och ka­me­ran är för­stås en gi­ven föl­je­sla­ga­re runt om i värl­den.

I det här num­ret av RES han hon do­ku­men­te­rat den vack­ra Aostadalen i Ita­li­en i dess spra­kan­de höst­skrud, ett per­fekt res­mål för vand­ra­ren som in­te vill ge av­kall på mat­och vin­upp­le­vel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.