Chec­ka in på ölhotell

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

ÄR ÖL DET bäs­ta du vet? Då ska du se hit. Nu kan du so­va på ett bryg­ge­ri som dess­utom tar hum­len he­la vägen in i ho­tell­bad­rum­met.

Det är det skots­ka bryg­ge­ri­et BrewDog som öpp­nar ho­tell i an­slut­ning till sitt bryg­ge­ri i Ohio, USA. Ho­tell­rum­men har föns­ter in mot bryg­ge­ri­et och gäs­ter­na kan där­med tit­ta på när bryg­ge­ri­per­so­na­len ar­be­tar, för­slagsvis med en öl i han­den. I al­la de 32 rum­men på Do­gHouse finns egen tapp­kran och in­byggt kyl­skåp i duschen. BrewDog har även ett in­ter­ak­tivt öl­mu­se­um på om­rå­det. För den som vill lyxa finns en 200 kvadrat­me­ter stor Brew­mas­ter-svit med en jacuz­zi fylld med öl (som dock in­te re­kom­men­de­ras att dric­ka).

Det var i mars 2017 som BrewDog pre­sen­te­ra­de si­na pla­ner på Do­gHouse och star­ta­de en crowd­fun­ding­kam­panj med må­let att få in 75 000 dol­lar på 30 da­gar. Kam­pan­jen blev en suc­cé och på mind­re än en vec­ka fick man in 160 000 dol­lar från to­talt 1 000 gi­va­re. På grund av den ovän­tat sto­ra ef­ter­frå­gan höj­de BrewDog må­let till 200 000 dol­lar och lyc­ka­des säk­ra drygt 300 000 dol­lar till ho­tell­pro­jek­tet, allt­så fy­ra gång­er mer än det ur­sprung­li­ga må­let. De som stöt­tat kam­pan­jen fick för­tur att bo­ka rum och över 500 ho­tell­nät­ter har re­dan bo­kats av des­sa hant­verksöl­sen­tu­si­as­ter. Nu är bok­ning­en även öp­pen för all­män­he­ten. Hun­dar är gi­vet­vis väl­kom­na. brewdog.com/usa/do­ghouse

På Do­gHouse finns en öl­kran i var­je ho­tell­rum och en mi­ni­bar i duschen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.