Snygg­kaf­fe på språng

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

MED STANLEYS SNYG­GA ter­momugg med in­byggd kaf­fe­press kan du ta med ditt fa­vo­rit­kaf­fe vart du vill ut­an att skäm­mas. Mug­gen hål­ler vär­men i upp till fy­ra tim­mar och är till­ver­kad i rost­fritt stål med den klas­sis­ka grö­na ham­marslags­lac­ken på ytan. Stan­ley Clas­sic Vacu­um Tra­vel Press. Pris cir­ka 600 kro­nor.

I se­ri­en Stay He­re får pri­vat­per­so­ner lä­ra sig hur man pif­far till si­na ut­hyr­nings­ob­jekt för att tjä­na me­ra peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.