MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - AUCKLAND -

Fi­ka & smoot­hi­es i hipp mil­jö THE RAW KIT­CHEN

The Raw Kit­chen är ett po­pu­lärt stäl­le att hänga på in­ne i cen­tra­la Auckland. Hipp och här­lig at­mo­sfär med nyt­tig och fräsch mat. De­ras ma­ti­ga sal­la­der och fru­kostar är en här­lig pa­us från den an­nars of­ta tunga nya zee­länds­ka ma­ten. Gil­lar du raw food, smoot­hi­es el­ler helt en­kelt gott fi­ka så sväng för­bi här.

90 Wel­le­sley Stre­et West, Ci­ty Works De­pot och El­li­ot Stre­et, Strand Arcade the­rawkit­chen.co.nz

Po­pu­lärt kafé med ka­rak­tär REMEDY COFFEE

Remedy är en gam­mal fa­vo­rit, som är väl värd ett be­sök. Det är ett kafé med själ där du fin­ner en bok­hyl­la fylld till bred­den av in­ter­na­tio­nel­la tit­lar och en fun­ge­ran­de ar­kad­ma­skin i hör­net. De­ras ba­gels är kanske Nya Ze­e­lands bäs­ta, och brun­chen får ock­så klart god­känt.

1 Wel­le­sley Stre­et West, Auckland fa­ce­book.com/Re­me­dyCof­fe­eNZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.