BAR & NATTLIV

RES Travel Magazine - - AUCKLAND -

Ny­zee­ländsk craft be­er NORTHERN STEAMSHIP

Auckland har en stark bar­kul­tur och mitt i vim­let finns den­na väl- digt ty­pis­ka ny­zee­länds­ka ba­ren. Northern Steamship är en av det po­pu­lä­ra bryg­ge­ri­et Mac’s eg­na ba­rer, och ser­ve­rar där­för he­la sitt sor­ti­ment av craft be­er och ci­der. Som ett stort och my­sigt var­dags­rum med bok­hyl­lor och få­töl­jer i cen­tra­la Bri­to­mart. Ett lugnt och prat­vän­ligt stäl­le att bör­ja ute­kväl­len på.

122 Qu­ay St , Bri­to­mart nort­hernsteams­hip.co.nz

Tropisk bar TALULAH

Ba­ren som tar dig di­rekt till en pa­ra­di­sö a la Stil­la ha­vet. Talulah är en re­la­tivt ny­öpp­nad te­ma­bar som gått all-in och fak­tiskt lyc­kats ut­an att det blir allt­för kly­schigt. Ty­pis­ka tro­pis­ka drin­kar av hög­klas­sig ka­ri­bisk rom ser­ve­ras i bland an­nat ur­gröp­ta ana­na­ser. Ter­ras­sen är per­fekt för lju­va som­mar­kväl­lar, här kan du dröm­ma dig bort med ut­sikt över pal­mer och ma­ri­nan.

52 Ty­ler Stre­et, Bri­to­mart talulah.co.nz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.