BILPA­KET DRI­VE AMERICA

RES Travel Magazine - - GUIDE ANNA MARIA ISLAND -

Vi er­bju­der ett 30-tal fär­di­ga bilpa­ket i oli­ka de­lar av Amerika. Bil och al­la ho­tell för­bo­ka­de och du får en om­fat­tan­de färd­ma­nu­al och ett in­for­ma­tions­pa­ket.

Florida Runt Go West Rou­te 66 fr 6.190:fr 8.770:fr 14.090:-

JUBILEUMSKATALOG 2018

I vår om­fat­tan­de Idéhand­bok hit­tar du det mesta när det gäl­ler re­sor till Amerika.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.