RUN­D­RE­SOR MED SVENSK FÄRDLEDNING

RES Travel Magazine - - GUIDE ANNA MARIA ISLAND -

Swanson´s har störs­ta ut­bu­det av run­d­re­sor till USA, Ka­na­da och Sydamerika. Väl­kom­po­ne­ra­de resrut­ter, ut­märkt ho­tell­stan­dard och kva­li­fi­ce­ra­de färd­le­da­re ger er upp­le­vel­ser av högs­ta klass. Upp­lev he­la el­ler de­lar av Amerika. Ex­em­pel:

Öst­ra Amerika 9 dgr/7 ntr

Ca­li­for­nia Drea­ming 10 dgr/8 ntr Run­d­re­sa New York 9 dgr/7 ntr Ca­li­for­nia Drea­ming 13 dgr/11 ntr fr 18.980:fr 24.850:fr 18.950:fr 28.550:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.