MOBILEN

AVSLÖJAR VIL­KEN TYP AV RESENÄR DU ÄR

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

HAR DU EN Ip­ho­ne, Sams­ung el­ler So­ny? Kan ditt val av mo­bil­mär­ke sä­ga nå­got om hur du re­ser? Up­pen­bar­li­gen, om man ska tro på en ny un­der­sök­ning.

Har du en Ip­ho­ne fö­re­drar du sol och bad. Sams­ung­an­vän­dar­na väl­jer i hög­re ut­sträck­ning ci­ty­se­mest­rar el­ler en li­te mer även­tyr­lig ro­ad­trip. So­ny­an­vän­da­re be­sö­ker gär­na fa­milj och vän­ner. Det är åt­minsto­ne vad 1 000 re­spon­den­ter i on­li­ne­re­se­by­rån Tra­vel­links un­der­sök­ning har sva­rat.

68 % av Ip­ho­ne­an­vän­dar­na ran­kar sol­se­mes­ter som sin fa­vo­rit.

55% av de som har en Sams­ung ran­kar stor­stads­se­mes­ter som sin topp­se­mes­ter.

20 % av Sams­ung­an­vän­dar­na väl­jer gär­na ro­ad­trip.

37 % av So­ny­an­vän­dar­na be­sö­ker gär­na släkt och vän­ner på se­mestern

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.