3 löj­ligt läckra takpooler

Att ho­tel­let har pool är ing­en ögon­bryns­hö­ja­re di­rekt, men de här ho­tel­len med dopp kan få den mest in­bit­ne bad­kru­ka att ge­nast shop­pa nya spee­dos. Här är poo­ler­na li­ka myc­ket ett ar­ki­tek­to­niskt mäs­ter­verk och en pryd­nad för bygg­na­den, som bas­säng lämp­lig

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

Ho­tel Uni­que São Pau­lo, Bra­zi­li­en

Det här ho­tel­let är en hu­vud­vri­da­re med dess spek­ta­ku­lä­ra de­sign och skulp­tu­ra­la, näs­tan båt­for­ma­de ut­se­en­de. Den blåkak­la­de tak­poo­len har in­te ba­ra ut­sikt över São Pau­los om­gi­van­de skyskra­por och Ibi­ra­pu­e­ra Park, den har även ett un­der­vat­tens­ljud­sy­stem och en sig­na­tur­mar­ti­ni som ser­ve­ras på Skye Re­stau­rant & Bar, som även den lig­ger på ho­tell­ta­ket.

Avenue Bri­ga­dei­ro Luís An­tô­nio, Jar­dim Pau­lis­ta, São Pau­lo ho­telu­ni­que.com

Boucan by Ho­tel Choco­lat Saint Lu­cia

Vad sägs om ett dopp 300 me­ter över ha­vet med ut­sikt över regn­skog och vul­ka­ner? Det tar du med för­del på Boucan by Ho­tel Choco­lat på den ka­ri­bis­ka ön San­ta Lu­cia. Här snac­kar vi ex­klu­siv lyx och av­skild­het – ho­tel­let har 14 pri­va­ta vil­lor och en in­fi­ni­ty­pool i svart kvarts där al­la får plats ut­an att träng­as. Och ja, som nam­net an­ty­der lig­ger det­ta på en ka­ka­o­od­ling, öns älds­ta fak­tiskt, så det är ald­rig långt till en cho­kladpra­lin av högs­ta kva­li­tet.

Ho­tel Choco­lat Esta­tes Ltd., Soufri­e­re, St. Lu­cia ho­tel­choco­lat.com/uk/boucan

Ava­lon Ho­tel Gothen­burg, Swe­den

Sve­ri­ges förs­ta Feng Shui-cer­ti­fi­e­ra­de ho­tell har gi­vet­vis en pool ut­ö­ver det van­li­ga. Många har fått upp ögo­nen, bok­stav­ligt ta­lat, för poo­len re­dan från ga­tan – den stic­ker näm­li­gen ut över ho­tell­ta­ket som en glas­lå­da med ge­nom­skin­lig bot­ten där man kan se sim­man­de ho­tell­gäs­ter gli­da runt i skyn. Poo­len är klädd i tu­sen­tals mo­sa­ik­bi­tar med ett bäl­te i 24 ka­rats guld som en­ligt lä­ran om Feng Shui ger dig lyc­ka och fram­gång.

Kungstor­get 9, Gö­te­borg ava­lon­ho­tell.se

På Boucan by Ho­tel Choco­lat kan du kä­ka cho­kladpra­li­ner i poo­len och hän­fö­ras över den 250 år gam­la ka­ka­oplan­ta­gen. Men ba­ra om du är över 18 år – barn är in­te väl­kom­na här.

Gö­te­borgs coo­las­te pool finns på Ho­tel Ava­lon.

Ta­ket på Ho­tel Uni­que har bå­de pool, bar och restu­arng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.