3 and­ra tv-se­ri­e­mil­jö­er jag gär­na skul­le be­sö­ka

Resa - - TAKE OFF -

1. Mi­a­mi Vice Flo­ri­da! Ne­on! Pa­stell! Ax­el­vad­dar! Oklart om mi­na barn vill by­ta vår sköld­pad­da mot en al­li­ga­tor, dock. 2. Twin Pe­aks Tim­mer­stu­gor, mys­tis­ka sko­gar och di­ners med körs­bärspaj – lå­ter som en helgju­ten week­end. 3. Lost Fast er­sätt den där me­tal­l­luc­kan med en bro till fast­lan­det, tack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.