Du mis­sar väl in­te det fi­na pre­nu­me­ra­tions­er­bju­dan­det på Re­sa?

Resa - - BREV -

Oli­ka sätt att pre­nu­me­re­ra på Re­sa:

Fyll i di­na upp­gif­ter (namn, adress, post­a­dress, mejl­a­dress och mo­bil­num­mer) på Af­ton­bla­det.se/pre­nu­me­re­ra. Ring 08-44 68 55 41. Skriv ett brev med al­la di­na upp­gif­ter (se ovan) till Re­sa, Af­ton­bla­det Hi­er­ta AB, SVARSPOST, 20608610, 110 12 Stock­holm. Du be­hö­ver in­te fran­ke­ra ku­ver­tet. Du får en tills­vi­da­re­pre­nu­me­ra­tion och 8 num­mer för 199 kro­nor + 50 kro­nor i por­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.