För­slag på smak­full ar­ti­kel

Resa - - BREV -

Hej! Läs­te för­ra num­ret och en kul ar­ti­kel om kän­di­säg­da ho­tell. Var i New York i ja­nu­a­ri, och ha­de de­fi­ni­tivt tes­tat De Ni­ros ho­tell om jag in­te re­dan ha­de kun­nat bo hos en kom­pis. Dä­re­mot åt jag på en av hans re­stau­rang­er (kanske den bäs­ta sus­hi jag har ätit), och fick en idé på upp­föl­ja­re: kän­di­säg­da re­stau­rang­er! Jag kan skri­va ar­ti­keln (och äta ma­ten)!

San­na G

Svar: Kul idé, San­na! Vad gäl­ler ditt myc­ket ge­ne­rö­sa er­bju­dan­de får vi fun­de­ra på sa­ken…

Re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.