74%

Resa - - HEJ VÄRLDEN NYHETER -

av svens­kar­na är re­do att av­stå från vis­sa in­köp för att kun­na re­sa i stäl­let. Det vi­sar Vings re­se­pa­nel där svens­kar fått sva­ra på frå­gor om sitt re­san­de. 14 pro­cent kan tän­ka sig att läg­ga mer peng­ar på se­mester­re­san än vad de gjor­de för­ra året, men 88 pro­cent be­ta­lar helst

in­te på kre­dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.