FAK­TA: DE SARONISKA ÖAR­NA

Resa - - RESMÅL HYDRA -

Hyd­ra, Sa­la­mis, Egi­na, Do­kos, Agistri och Po­ros ut­gör till­sam­mans de saroniska öar­na, som tack va­re sitt lä­ge strax ut­an­för Aten ut­gör ett po­pu­lärt se­mester­till­håll för många fast­lands­gre­ker. Med snab­bå­tar­na är det både snabbt och en­kelt att åka runt mel­lan de oli­ka öar­na el­ler att ta sig dit från Aten. Två av öar­na, Egi­na och Po­ros, är ny­he­ter hos Apol­lo i som­mar – men in­te för förs­ta gång­en; öar­na var till­sam­mans med Atens riviera Apol­los förs­ta char­ter­des­ti­na­tio­ner för 30 år se­dan.

Po­ros är en li­ten ö som kret­sar kring my­si­ga Po­ros stad, med vack­ra vit­kal­ka­de hus och ge­myt­li­ga grän­der. Ön är snabbt över­blick­bar och har fi­na strän­der som As­ke­li och Lo­ve Bay på kort av­stånd.

Egi­na har en rik histo­ria och loc­kar in­te minst Aten­bor, som kom­mer till de fi­na strän­der­na och natt­li­vet här över en week­end.

Apol­lo er­bju­der paketpris i som­mar från cir­ka 6 300 kr per vec­ka till Po­ros och Egi­na.

Trots en opo­le­rad yta kan Hyd­ra va­ra dyrt – in­te minst mär­kes­klä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.