ÄTA & DRIC­KA

Resa - - RESMÅL HYDRA -

TO PARADOSIAKO

Ta­ver­nan To Paradosiako lig­ger i en triv­sam hör­na ett sten­kast från ham­nen. Go­da fisk- och skal­djurs­rät­ter, men pro­va även au­ber­gi­ne fylld med ost el­ler den lo­ka­la ”fa­van” på gu­la bö­nor. Pris: 150 kr för två rät­ter och en halv li­ter vin. Hyd­ra hamn

PSINESAI

Den my­si­ga at­mo­sfä­ren på Psinesai, be­lä­get i en li­ten gränd vid ham­nen, är per­fekt för att be­skå­da kväl­lens still­sam­ma folk­liv från bor­den ut­om­hus. Här­li­ga gy­ros, fri­te­rad ca­la­ma­ri, gril­la­de rev­bens­spjäll och myc­ket trev­lig per­so­nal. Pris: Cir­ka 40 kr för smårät­ter och från 70 kr för hu­vud­rät­ter. Hyd­ra hamn

PAPAGALOS

Skön mu­sik­pub i ham­nen med ung­dom­lig at­mo­sfär, för­fö­ris­ka drin­kar och en bra lis­ta på öl från mi­kro­bryg­ge­ri­er. Be­ställ en straw­ber­ry daiqui­ri, lu­ta dig tillbaka och njut av det triv­sam­ma lju­det från båtar som an­kom­mer. Pris: Cock­tails för 60–80 kr, bel­giskt trap­pi­stöl för 45 kr. Hyd­ra hamn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.