BO

Resa - - RESMÅL HYDRA -

Det finns många fa­mil­jeäg­da pen­sio­nat på ön, bland and­ra det­ta char­mi­ga stäl­le med bäs­ta lä­ge i en lugn gränd nä­ra ham­nen. Fa­mil­jär at­mo­sfär och my­sig in­ner­gård. Sto­ra frä­scha dub­bel­rum från 600 kr/natt.

Al­kioni­de­spen­sion.com

MI­RAN­DA

Lyx­igt bou­ti­que­ho­tell i ett för Hyd­ra ty­piskt herr­gårds­lik­nan­de hus som ti­di­ga­re till­hör­de en för­mögen sjö­kap­ten. Smak­fullt in­red­da rum, frid­full at­mo­sfär och ter­ras­ser med fin ut­sikt mot ham­nen. Dub­bel­rum från drygt 1 000 kr/natt.

Mi­ran­da­ho­tel.gr

AMARILLIS HO­TEL

En­kelt och pris­värt bud­get­ho­tell med bra lä­ge ett kvar­ter från ham­nen. Det är luft­kon­di­tio­ne­rat, rum­men är frä­scha och vär­dar­na är trev­li­ga och hjälp­sam­ma. Dub­bel­rum från 450 kr/natt. Tom­ba­zi Stre­et

Ama­ril­lishyd­ra.gr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.