KORT OM KOS

Resa - - RESMÅL KOS -

ALL­MÄNT

Kos lig­ger i ögrup­pen Do­deka­ne­ser­na, mot den tur­kis­ka kus­ten, och är den gre­kis­ka övärl­dens tred­je störs­ta tu­ri­stö, ef­ter Kre­ta och Rho­dos. Ön har cir­ka 30 000 in­vå­na­re och in­ter­na­tio­nell flyg­plats.

STRÄN­DER

Kos bäs­ta strän­der lig­ger på nor­ra si­dan i tu­ristor­ter­na Ti­ga­ki, Mar­ma­ri och Masti­cha­ri samt i syd­väst­ra de­lar­na där fi­na sand­strän­der med namn som Ba­na­na Be­ach, Pa­ra­di­se Be­ach och Ke­fa­los Be­ach av­lö­ser varand­ra. Of­tast är det lång­grunt med ljus sand och klart vat­ten.

SE­VÄRD­HE­TER

Jo­han­ni­ter­rid­dar­nas borg från 1300-ta­let do­mi­ne­rar stads­bil­den i ham­nen i Kos stad. Mis­sa hel­ler in­te mos­kén Has­san Pasha el­ler den an­ti­ka ago­ran med Hip­po­kra­tes träd som plan­te­ra­des un­der hans livs­tid. Strax ut­an­för Kos stad finns många se­vär­da ro­mers­ka läm­ning­ar, och ru­i­ner av det he­li­ga lä­ke­temp­let Ask­le­pi­eion där Hip­po­kra­tes var verk­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.