SNABB­KOLL: KOS

Resa - - RESMÅL KOS -

Land: Gre­kland. Språk: Gre­kis­ka. Tids­skill­nad: + 1 tim­me. Va­lu­ta: 1 eu­ro ≈ 9,20 SEK. Vi­sum: Nej. Åka hit & runt: Char­ter med Apol­lo och Fri­tids­re­sor – ho­tell finns i bland an­nat Kos stad, Kar­da­me­na, Lam­bi och Mar­ma­ri. El­ler flyg ex­em­pel­vis med Sas till Aten och vi­da­re med in­ri­kes­flyg el­ler fär­ja. Man kan även fly­ga till Rho­dos och Sa­mos som bå­da har båt­för­bin­del­ser med Kos. En vec­ka i au­gusti med Apol­lo på mel­lan­klass­ho­tell kos­tar drygt 5 000 kr. Väl på plats finns så­väl buss som taxi – an­nars re­kom­men­de­rar vi att hy­ra bil el­ler mo­ped.

Ka­li­me­ra.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.