2. Smugg­la­re och sköld­pad­dor på Zakynthos

Resa - - CHARTERNYHETER -

Gre­klands na­tur­skö­na Zakynthos till­hör den Jo­nis­ka ögrup­pen. Här lig­ger bland an­nat det kän­da Smugg­ler’s Co­ve, en vik som ba­ra nås med båt och hy­ser ett gam­malt skepps­vrak som sägs ha till­hört smugg­la­re. Ön är även ide­a­lisk både för dem som sö­ker lång­grun­da strän­der och dem som hell­re äg­nar sig åt oli­ka vat­ten­s­por­ter på se­mestern. Här kan du även krys­sa bland sköld­pad­dor och upp­le­va stor­sla­gen na­tur. Ny­het för: Fri­tids­re­sor lan­se­rar så myc­ket som 29 ho­tell i oli­ka pris­klas­ser på Zakynthos. Bland ho­tellpa­ke­ten finns bland an­nat fa­mil­jean­lägg­ning med Bam­se­klub­ben och ett ho­tell med egen vat­ten­park. Apol­lo er­bju­der ock­så re­sor till Zakynthos. Pri­sex­em­pel: En vec­ka för 3 748 kr med Fri­tids­re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.