4. Sol, strän­der & spans­ka sma­ker

Resa - - CHARTERNYHETER -

Cos­ta Bra­va hit­tas i Spa­ni­ens nord­öst­ra hörn, och är en se­mesterfa­vo­rit hos span­jo­rer­na själ­va när de vill und­fly de värs­ta tu­rist­hor­der­na. Om­rå­det har tack va­re när­he­ten till Frank­ri­ke och sitt lä­ge vid Me­del­ha­vet ett ef­ter­trak­tat kök så­väl som bre­da bad­strän­der. Med både Bar­ce­lo­na och det nå­got mind­re Gi­ro­na på kort av­stånd kom­bi­ne­ras sol­se­mestern en­kelt med ett stads­be­sök över da­gen. Ny­het för: Scand­jet som fly­ger från Gö­te­borg, Karl­stad, Kal­mar och Kristi­an­stad läg­ger till Cos­ta Bra­va i sitt sor­ti­ment med tre des­ti­na­tio­ner i när­he­ten av sta­den Gi­ro­na. Pri­sex­em­pel: 8 da­gar i Cos­ta Bra­va för 4 810 kr med Scand­jet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.