5. Kul­tur och ci­ty­liv i Kavala

Resa - - CHARTERNYHETER -

Kavala stad lig­ger vid kus­ten på fast­lan­det i nord­öst­ra Gre­kland. Sta­den är fle­ra tu­sen år gam­mal, med en stor fäst­ning som om­ges av lå­ga hus och sma­la grän­der, men upp­levs trots det­ta som en liv­lig och mo­dern stad. Det ge­nu­int gre­kis­ka blan­das med fris­ka stads­fläk­tar och hi­sto­ris­ka kvar­läm­ning­ar, vil­ket gör Kavala till ett res­mål för den som vill gö­ra mer än att lig­ga på stran­den un­der se­mestern. Ny­het för: Ving er­bju­der två ho­tell i Kavala från och med maj i år. Kavala kan även kom­bi­ne­ras med den när­lig­gan­de ön Thas­sos. Pri­sex­em­pel: En vec­ka i Kavala med Ving kos­tar 6 350 kr per per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.