8. Sol­ga­ran­ti på Cos­ta de la Luz

Resa - - CHARTERNYHETER -

Cos­ta de la Luz be­ty­der ”lju­sets kust”, och pre­cis som nam­net an­ty­der är sol­tim­mar­na här många och långa. Span­jo­rer­na själ­va se­mest­rar gär­na i om­rå­det, och trots att en hel del tu­ris­ter hit­tar hit blir det säl­lan trångt. Kus­ten er­bju­der kilo­me­ter­långa strän­der för al­la sma­ker – både för dem som vill hy­ra sol­stol och ha till­gång till strand­kafé­er och dem som fö­re­drar mer orör­da strand­rem­sor. I sta­den Pun­ta Um­bria finns my­si­ga ta­pas­ba­rer och fle­ra vack­ra ut­flykts­mål – och ha­vet är ba­ra hund­ra me­ter bort. Ny­het för: Apol­lo har nu två ho­tell i Cos­ta de la Luz, bå­da i sta­den Pun­ta Um­bria. Sol­re­sor er­bju­der se­dan ti­di­ga­re tre des­ti­na­tio­ner i Cos­ta de la Luz. Pri­sex­em­pel: 7 748 kr per per­son för en vec­ka med Apol­lo.

Det tu­sen­å­ri­ga klost­ret i Patmos be­fol­kas än i dag

av mun­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.