7. Myc­ket för peng­ar­na

Resa - - CHARTERNYHETER -

”I Pe­king kan man hit­ta fan­tas­tis­ka

matupp­le­vel­ser i bil­li­ga hål i väg­gen-re­stau­rang­er som in­te ens har en egen wc. Bor­det fylls upp med de mest skif­tan­de grön­sa­ker

och djur­de­lar – allt är in­te gott, men en del är fan­tas­tiskt. Ett upp­värmt glas en­kelt ris­vin till det och den gast­ro­no­mis­ka upp­le­vel­sen är

full­än­dad!”

”DET ÄR SOM ATT STI­GA IN HOS EN GA­LEN BI­O­LOG PÅ 1800-TA­LET: UPP­STOP­PA­DE DJUR, AP­HJÄR­NOR I SPRIT & MÄN­NI­SKO­SKE­LETT.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.