5. Ud­da mös­sor

Resa - - CHARTERNYHETER -

”I Gam­la stan i Je­ru­sa­lem får man tränga sig fram i grän­der­na mel­lan

är­ke­mandri­ter med kro­nor, or­to­doxa ju­dar i gi­gan­tis­ka päls­mös­sor, ima­mer och bis­ko­par i si­na li­tur­gis­ka mös­sor – och en och an­nan fri­kyr­ko­pas­tor som drab­bats av Je­ru­sa­lem­syndro­met och klätt ut sig till Je­sus.

Även för en troende kris­ten som jag, som verk­li­gen älskar Je­ru­sa­lem, känns det ibland li­ka bi­sarrt som att kli­va in på en bar i en Star wars-film. Ett par glas anis och grap­pa­dof­tan­de

arrak bru­kar lug­na ner­ver­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.