6. Den bäs­ta mid­da­gen

Resa - - CHARTERNYHETER -

”För två år se­dan ha­de vi för­må­nen att äta hos värl­dens främs­ta kock, Paul Bocu­se, på hans tre­stjär­ni­ga hu­vu­d­re­stau­rang L’au­ber­ge du Pont de Col­long­es nä­ra Lyon. Här får du till sam­ma pris som en stjärn­krog i Sve­ri­ge ger dig en av­smak­nings­me­ny med ex­pe­ri­men­tel­la snut­tar i stäl­let fy­ra rik­ti­ga rät­ter, re­jä­la por­tio­ner av klas­sisk mat la­ga­de till him­melsk full­änd­ning. Allt i en tra­di­tio­nell stil: med tran­che­ring vid bor­det, clocher och sil­ver­vag­nar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.