Får vi lov till höst­lov?

Resa - - INNEHÅLL -

Rå­kar du va­ra i Jämt­land el­ler Här­je­da­len un­der höst­lo­vet? Per­fekt! För­u­tom pa­ra­di­siskt vack­ra sko­gar, fjäll och sjö­ar i spra­kan­de höst­fäg­ring bjuds även myc­ket kul ak­ti­vi­te­ter för he­la fa­mil­jen. El­ler vad sägs om di­sco­bow­ling i Vem­da­len, Spök­nat­ta i Strömsund el­ler troll­let­ning i Sveg. För full koll och ka­len­der lad­dar du ner ap­pen Jämt­land Här­je­da­len Swe­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.