Viss­te du att …

Resa - - INNEHÅLL -

… det är för 32:a året i rad som South by Sout­hwest hålls i coo­la Aus­tin näs­ta vår? Med bå­de filmfes­ti­val, da­gar med fö­re­läs­ning­ar och se­mi­na­ri­er om ny in­ter­ak­tiv tek­nik och värl- dens störs­ta mu­sik­fes­ti­val ström­mar be­sö­ka­re hit från he­la värl­den. Vis­sa av des­sa kan un­der vis­sa da­tum i mars åka med spe­ci­al­in­sat­ta flyg från Stock­holm till Tex­as med Sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.