Ka­na­ri­eö­ar­na fort­fa­ran­de på förs­ta plats

Resa - - INNEHÅLL - Käl­la: Re­sia

Det osta­di­ga som­mar­väd­ret har ska­pat ett stort sug ef­ter sol­re­sor nu un­der årets mör­ka­re hälft. Trots en upp­levd ökad oro i värl­den fort­sät­ter vi svens­kar än­då att re­sa och lå­ter var­ken ter­ror­hot el­ler na­tur­ka­ta­stro­fer hind­ra res­lus­ten. Många väl­jer att re­sa till län­der som känns li­te tryg­ga­re. I som­ras öka­de res­mål på nä­ra håll, men un­der höst och vin­ter be­hö­ver man re­sa li­te läng­re för vär­me och sol. Högst på topp­lis­tan ham­nar, lik­som ti­di­ga­re år, Gran Ca­na­ria, Te­ne­rif­fa och Phu­ket.

Topp 5:

Gran Ca­na­ria. Te­ne­rif­fa. Phu­ket. Mi­a­mi. Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.